koize mleko na skazę białkową

Gospodarstwo rolne

Oferujemy:

Kozie mleko od wiosny do później jesieni
Kozie sery cały rok (gdyż sery dojrzewają nawet gdy kozy się nie doją)
Koźlęta wiosną (rodzą się zimą)

Jabłka, śliwy, orzechy, gruszki, czereśnie (jak dojrzeją) Róże jadalne, kwiat lipy, morwy i to co zwierzęta dadzą i ziemia urodzi.